Salamoni döntés!

Mai cikkemben egy olyan Magyarországra nagyon is jellemző szociális problémával foglalkozom, mint a házassági életközösségek megszűnése utáni következmények, azon belül is gyermekelhelyezéssel kapcsolatos problémák, amelyek megoldásában szeretnék pár gondolatot megosztani.

Gondolom mindenki emlékszik arra a bibliai történetre, amikor Salamon király a gyermeken összeveszett két asszony között hogyan tett igazságot. A történet szerint volt két nő, akik egy házban laktak. Mind a ketten ugyanazon a héten szültek, de az egyik egy éjszaka véletlenül agyonnyomta a gyermekét. Mikor észrevette, hogy a fiú meghalt, átosont a másik nőhöz, és kicserélte a holt gyereket az élővel. Mikor a másik asszony is fölkelt, észrevette, hogy mi történt, Salamon király (i.e. 970 -928) elé vitte az ügyet. Miután jó sokáig veszekedett a két nő, a király hozatott egy kardot, és kijelentette, hogy az lesz az igazságos, ha most kettévágja az élő gyermeket, hogy mind a két nő kaphasson belőle. Elvakult féltékenységében bele is egyezett az a nő, amelyiknek a fia meghalt, a gyerek anyja azonban ijedten tiltakozott, és azt mondta, inkább adják a fiút annak, akié meghalt. Ebből Salamon kitalálta, hogy mi az igazság, és a gyermeket visszaadta az igazi anyának

A házassági életközösség megszüntetése során a gyermekelhelyezés kérdésének vonatkozásában hozott bírósági döntés értelmében általában egyik szülő látja el a gyermek felügyeletét, míg a másik fél gyermektartásdíj fizetésére kötelezett.

Praxisomban sokszor megkerestek ügyfelek azzal a megoldandó feladattal, hogy a gyermektartásdíj összegnek megállapítása érdekében az arra kötelezett fél valótlan adatokat ad meg tényként a bíróságon. Azaz elő-elő fordul, hogy nem a valóságnak megfelelő jövedelemét közli, illetőleg gyakori eset, hogy azzal bújna ki, a fizetési kötelezettség alól, hogy nem rendelkezik jövedelemmel.
Vannak esetek amikor a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett fél nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, akkor mindenképpen szükséges feljelentést tenni a rendőrségen, ahol a nyomozóhatóság megindítja a büntetőeljárást, egyúttal bejelentést kell tenni a gyámhatóságon is.

Valódi problémát jelent maga az is, hogy vannak olyan esetek amikor a gyermek felügyeletét ellátó személy ad meg valótlan adatokat a bíróságon annak érdekében, hogy a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett nagyobb összeggel járuljon hozzá a gyermek felneveléséhez, illetőleg magától az államtól is nagyobb támogatást kapjon.

A magánnyomozó ezeket a visszás helyzeteket feltudja tárni, és a bíró a már valódi tényeknek megfelelő információ birtokában tud döntést hozni.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.