Apu, ne bántsd anyut!

Társadalmunk alapvető problémája, a családokon belül történő agresszió, amely látenciában marad a hatóságok előtt. Mindenki, saját lakókörnyezetében halhatott már hasonló történeteket. Ezzel kapcsolatosan szeretnék most  felvilágosítást és tanácsot adni.

A mai Magyarországon, sajnos az életszínvonal romlásával egyre jobban nő a frusztráció, a feszültség, amely a családokba is beszivárog. Előfordul, hogy a családfenntartó szülő, munkanélkülivé válik, és ezt nem tudja feldolgozni. Esetenként az alkohol, vagy a játékszenvedély felé fordul. Nyilvánvaló ez azzal is járhat, hogy  családon belül megbomlik az egyensúly, és a szenvedélyekre a pénzt a családtól vonja el, ami további feszültségeket generál, mely gyakran agresszióba torkollik. Vannak sajnos olyan családok, ahol az ilyen jelenség, már akár  több  éve is fenn áll. Azaz  az édesapa bántalmazza az édesanyát, férj a feleséget.

Mit lehet itt tenni?

Először is, nem engedhetjük meg a magunknak azt a luxust, hogy hagyjuk, hogy  bántalmazzanak. Rendőri munkám során gyakorta tapasztaltam, hogy amikor bántalmazás nyomán rendőri segítséget vettek igénybe, és a rendőrök intézkedtek, majd megindult esetenként a hivatalos eljárás, a bántalmazott fél nem tett terhelő vallomást. Nyilván ezzel  saját helyzetét nehezítette meg, hiszen hiteltelenné vált, továbbá, a hatóság az eljárást megszüntette a bántalmazóval szemben, akiben ez még nagyobb agressziót váltott ki, és megerősödve került ki az eljárásból.

Más a helyzet gyermek nélküli családban, és más a gyermekes családban.

Miért is?

A gyermektelen családban a két fél, a bántalmazó és bántalmazott esetében szükséges az un. magánindítvány, azaz az eljárás kezdeményezése a bántalmazott részéről, ha 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el. Amennyiben a sérülés ennél súlyosabb, a nyomozóhatóságnak hivatalból kell elrendelni az eljárást.

A gyermekes családok vonatkozásban egyéb súlyosabb bűncselekmény is megvalósulhat a bántalmazásból.Mire gondolok pontosan?

Gyakori eset, hogy az egyik szülő a gyermeke jelenlétében bántalmazza a másik szülőt, tehát nem a gyereket, hanem a másik szülőt. Ebben az esetben is megvalósul a ‘kiskorú veszélyeztetése’ bűncselekmény, melyet a törvény szigorúan büntetni rendeli. Más kérdés, hogy nem kell ahhoz bántalmazásnak történni, hogy ez a bűncselekmény megvalósuljon. Elég annyi, hogy a gyermek jelenlétében szidalmazza, fenyegesse egyik fél a másikat.

Súlyosabb eset, amikor a bántalmazás, nem csak a szülő, hanem gyermekek sérelmére is megtörténik. Sajnos a híradások, további hasonló eseteket nap mint nap bemutatnak. Ekkor már fenn áll annak a félnek a felelőssége is, aki nem tesz lépéseket saját gyermeke védelmében.

Nyilvánvaló, hogy a bántalmazásokat főként férfiak követik el, és gyakran a fizikai terror mellé a pszichikai terror is párosul. Úgy megfélemlíti egyik szülő a másikat, hogy az előrelátható következmények miatt félelemében nem mer lépéseket tenni. A jogszabályi változások sajnos csak  papíron biztosítanak védelmet és csak szinte utólag. Létezik az ilyen jellegű cselekményekre olyan jogszabály, melyben a bántalmazót akár 72 órára  őrizetbe veheti a hatóság, illetőleg a bíróság távoltartást rendel el.

A bántalmazott nők és gyerekek segítségére létrehoztak több civil szervezetet, illetve állami segélyközpontokat. Több nővédelmi és anyavédelmi központ létezik, melyek biztosítják az időleges elhelyezést. Vannak segélyvonalak, amelyek anonimitás mellett tudnak segítséget, tanácsot adni hová, kihez forduljanak. Mielőtt bármiféle lépést tervez: tájékozódjon, hogy adott pillanatban, amikor menekülni kell, legyen egy biztos pont, ahová mehet. Ne féljen segítséget kérni akár a szomszédoktól is.  Amikor megtörténik a bántalmazás és lehetősége nyílik rá, hívja a rendőrséget, illetve hangosan kérjen segítséget a szomszédoktól is, hátha ők abban a pillanatban tudnak segítséget hívni.

Nem  a nő, a feleség, az anya  szégyene, ha  Őt bántalmazzák!

Fontos amellett, hogy  a bántalmazott fél,  anya tegye meg a szükséges lépéseket, azaz rendőrségen tegyen feljelentést, vetessen  orvosi látleletet a bántalmazás során keletkezett sérülésekről. Jelezze a gyámhatóság felé a családban történeket. Mindez  szükséges, mert ha a jogi gépezet lassan beindul, biztosan megtudja Őt és családját menekíteni véglegesen a bántalmazótól. Nagy szerepe van a tágabb családi körnek is abban, hogy amikor a bántalmazott  vagy a bántalmazott család menekül, azt befogadják,  védelmet, nyugalmat biztosítsanak részükre.

Tudom mindez nehéz, leírva olyan egyszerűnek és végrehajthatónak tűnik. Az is! Csak merni kell lépni – tudva azt, hogy aki már egyszer bántalmazott, az később is fog. Ne fogadják el az ígéreteket és könyörgéseket,  ezek csak a hivatalos eljárás megindításának következményei, semmi őszinteség nincs mögötte.

Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket és észrevételeiket. Legközelebbi alkalommal  a csalás bűncselekmények megelőzésére igyekszem tanácsot adni!

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.